Stemming og vedlikehold
Ethvert piano eller flygel bør stemmes regelmessig, minimum 1 gang pr. år. Såfremt instrumentet brukes daglig, bør det stemmes minimum to ganger pr. år eller oftere. Dette er nødvendig for å opprettholde instrumentets opprinnelige strengespenn (Kammertone A=440Hz) og for å ivareta instrumentets klanglige kvalitet. I tillegg er det behov for nødvendig vedlikehold av mekanikk og øvrige slitasjedeler.
Sist, men ikke minst,- et nystemt piano gir økt spilleglede enten du er nybegynner eller konsertpianist!
Runar Andersen har flere profilerte pedagoger, pianister, og private utøvere som faste kunder i tillegg til kulturhus og konsertscener rundt om i Norge. Ta gjerne kontakt om du ønsker å bestille stemming. Pianogalleriet kan også tilby fast serviceavtale av ditt instrument. 

Runar Andersen er én av 57 autoriserte, fagutdannede pianostemmere og teknikere i Norge. (Medlem NPTF) Han har over 35 års erfaring som pianostemmer og tekniker, og har hatt en rekke sentrale styreverv. Runar Andersen er pr. idag (2016 - 2018) gjenvalgt                                    som President i Norges pianostemmer og teknikerforening (NPTF). Andersen har også vært medlem av                                    bedømmelseskomiteen for autorisering av pianostemmere i Norge, samt styremedlem av Norsk                                               Musikkbransjeråd gjennom flere år..

Ønsker du å bestille stemming, eller har spørsmål om pris/serviceavtale, 
vennligst send mail til runar@melodi.no eller ring tlf: 91341554.

Ønsker du å lese mer om Norges pianostemmer og teknikerforening (N.P.T.F) gå til: nptf.no