Stemming og vedlikehold
Ethvert piano eller flygel bør stemmes regelmessig, minimum 1 gang pr. år. Dette er nødvendig for å opprettholde instrumentets opprinnelige strengespenn (Kammertone A=440Hz) og for å ivareta instrumentets klanglige kvalitet. I tillegg er det behov for vedlikehold av mekanikk og øvrige slitasjedeler.
Sist, men ikke minst,- et nystemt piano gir økt spilleglede!
Pianogalleriet har flere profilerte pedagoger, pianister og private utøvere som faste kunder. Ta gjerne kontakt om du ønsker å bestille stemming. Vi kan også tilby fast serviceavtale av ditt instrument, 

Runar Andersen er én av 60 autoriserte, fagutdannede pianostemmere i Norge. Han har over 30 års erfaring som pianostemmer og tekniker, og har hatt en rekke sentrale styreverv. Runar Andersen er pr. idag (2016) gjenvalgt som President i Norges pianostemmer og teknikerforening (N.P.T.F.) Andersen har også vært medlem av bedømmelseskomiteen for autorisering av pianostemmere i Norge, samt styremedlem av Norsk Musikkbransjeråd.

Ønsker du å bestille stemming, eller har spørsmål om pris/serviceavtale, 
vennligst send mail til runar@melodi.no eller ring tlf: 91341554.

Ønsker du å lese mer om Norges pianostemmer og teknikerforening (N.P.T.F) gå til: nptf.no