Etter 20 trivelige år som musikkhandler i Sandvika, avviklet Sandvika Musikksenter sin ordinære salgsvirksomhet 1.april 2016. Sandvika Musikksenter har gjennom årene opparbeidet seg til å bli èn av Norges fremste spesialister innen piano, flygel og digitalpianoer. Denne fagkompetansen videreføres og rendyrkes nå videre gjennom Pianogalleriet.

Daglig leder og tidligere eier av Sandvika Musikksenter, Runar Andersen, er én av kun 57 autoriserte, fagutdannede pianostemmere og teknikere i Norge, (medlem, NPTF) 

Runar Andersen tilbyr stemming og reparasjon av piano og flygel, samt rådgivning og verdivurdering innen kjøp og salg av piano og flygel (nytt og brukt) .